BADANIE WZROKU

Badanie wzroku przeprowadzane jest przez dyplomowanego optometrystę, który poprzez czynności wykonane w badaniu optometrycznym podejmuje decyzje co do zalecanych pomocy optycznych (okulary, lupy), ćwiczeń wzrokowych oraz profilaktyki narządu wzroku.

W skład badania optometrycznego wchodzi: